Alle indlæg Jobsøgning og karriere Rekruttering og ledelse
Posted on

Bliver voksne mobbet på jobbet?

Mobning på arbejdspladsen skal ideelt set selvfølgelig ikke forekomme – men det gør det desværre mange steder.

Mobning på arbejdspladsen skal ideelt set selvfølgelig ikke forekomme – men det gør det desværre mange steder. Det kan af og til være uklart, hvad der er mobning, og hvad der ”bare” er midlertidig dårlig stemning. Nogle mennesker tager drillerier tættere på kroppen end andre – men dem, som føler sig mobbet, bliver det som regel. Hvad gør man så, hvis man er offer for eller vidne til mobning?

af Jonas Trobeck

Jeg lavede en hurtig rundspørge hos mine venner og stillede følgende spørgsmål: ”Bliver du mobbet eller kender du nogen, der bliver mobbet på arbejdspladsen?”.

De fleste trak lidt på det: ”Mobbet? Hvordan definerer du mobning?”. Jeg forklarede, at mobning indebærer alt fra ekskludering, at få uønsket seksuel opmærksomhed, at blive forbigået, når opgaver deles ud, ikke at blive inviteret med til frokost eller møder, at blive latterliggjort, drillet, snakket bag ryggen eller anklaget for at lave sit arbejde dårligt. Hvis én eller flere af disse ting sker gentagne gange, og man gruer for at gå på arbejde, så kan det kategoriseres som mobning.

Bliver voksne mobbet?

Efter at have defineret mobning på den måde, så var der flere, som havde historier at komme med. En fortalte, at hun efter barselsorlov følte sig ekskluderet fra det sociale arbejdsmiljø. Hendes kollegaer havde startet en ny frokostrutine, der indebar at købe mad ude og spise den sammen i et lokale – og ikke i kantinen. Hun blev ikke inviteret ind i fællesskabet, hvilket gjorde, at hun også følte sig udenfor det sociale miljø på arbejdspladsen i andre situationer. Efterfølgende gik hun til sin chef og tog problemet op, men der blev desværre ingenting gjort. Problemet blev faktisk først løst, da flere af hendes kollegaer skiftede job.

Og sådan skal det selvfølgelig ikke være. En leder har pligt til at rydde op i problemer på arbejdspladsen og lægge vejen for et godt arbejdsmiljø. Det fremgår faktisk af arbejdsmiljøloven.
Så er der dem, der nægter, at mobning overhovedet sker. En anden ven fortalte, at de på hans arbejdsplads for lidt tid siden havde en medarbejderundersøgelse, hvor det kom frem, at flere følte sig mobbet på arbejdspladsen. ”Hvad? Mobning? Voksne kan vel ikke blive mobbet?!”, var reaktionen fra en af hans kollegaer. Men mobning eksisterer over alt – i alle aldersgrupper.

Læs også: Er vikariater springbræt til fastansættelse?

Hvordan karakteriseres mobning?

Mange oplever mobning på en eller en anden måde, og mobning er alvorlig uanset graden. Men hvad kendetegner en ’mobber’ eller mobning?
Wikipedia beskriver mobning som ”en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en person”. Drillerierne og angrebene kan være fysiske såvel som verbale. Ligesom kropssprog også kan være en effektiv måde at holde en person ude på. Det centrale ved mobning er, at det sker gentagne gange. Nonverbale handlinger, hvor en kollega konsekvent bliver holdt udenfor, kan gøre særlig skade.
Mobning foregår ofte i det stille og kommer snigende – og er derfor svær at opdage. Ledere og medarbejdere kan også opleve situationen forskelligt. og det forstærkes, hvis de har hvert sit køn.
Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø vurderer, at cirka 12 procent af alle voksne danskere bliver udsat for noget, de selv vil betegne som mobning.

Hvem påvirkes?

Et dårligt arbejdsmiljø kan have mange uheldige virkninger. Personerne, der er udsat for mobningen, får lavere selvtillid og kan udvikle depression. Man kan få problemer med at udføre sit arbejde og man kan udvikle en asocial adfærd. Dette går selvfølgelig ud over familie og venner, samtidig med arbejdet. Og det er ikke bare den enkelte og hendes eller hans omgangskreds, der rammes af efterdønningerne. Virksomheden taber mange penge, hvis der foregår mobning på arbejdspladsen. Det går ud over arbejdsindsatsen, og det kan også gå ud over effektiviteten hos de andre medarbejdere, hvis arbejdsmiljø forstyrres.
Men hvad gør du, hvis du kender en, der bliver udsat for mobning, eller nogen, der mobber?

Læs også: 10 tips til at finde et job, du vil elske!

Hvad skal man gøre?

Hvis du bliver mobbet eller er vidne til mobning, er du nødt til at søge hjælp så hurtigt som muligt. Enten hos en tillidsmand, HR eller direkte til din leder. Virksomheden skal have processer til at kunne håndtere mobning, og denne proces skal være kendt for alle. Det fører for det meste til en dialog mellem ledere og eventuelt den eller de, som mobber. Det kan selvfølgelig virke lidt hårdt at skulle konfrontere dem, der plager dig, men samtale skal der til for at få kortlagt situationen og forsøge at finde en løsning på problemet. Derefter må man forsøge at indføre nogle konkrete tiltag, og den, der er blevet udsat for mobningen, bør få et tilbud om professionel hjælp til eventuelle psykiske eller fysiske efterdønninger – hvis det er nødvendigt.

Ledelsen skal være tydelige i, at der er nultolerance over for mobning, og de kan efter behov også indhente udefrakommende uafhængig hjælp for at løse konflikten. Men det er mindst lige så vigtigt, at du som medarbejder siger fra, hvis du oplever mobning på arbejdspladsen.

I dag er der mange flere arenaer at mobbe på, end der var for bare nogle år tilbage. Sociale medier har åbnet op en helt ny måde at kommunikere på – på godt og ondt. Tidligere skulle vi stort set mødes fysisk for at blive udsat for mobning, men nu kan meget af det foregå på nettet. Og den digitale mobning rammer ofte meget hårdt.

Mobning foregår over alt, og mange af os vil møde det på en eller anden måde – enten som direkte involveret eller som tilskuer. Du vælger ikke, hvem du arbejder med, men du vælger selv, hvordan du behandler andre mennesker. Vi har alle pligt til at bidrage til et positivt arbejdsmiljø!

Læs også: Undgå disse ord i din jobansøgning

Del artikel