Alle indlæg Jobsøgning og karriere Rekruttering og ledelse
Posted on

Er vikariater springbræt til fastansættelse?

Vikarer ender i mange tilfælde med at blive fastansat

Det stødt stigende antal af vikarer skyldes økonomisk opsving og muligheden for fleksibel arbejdskraft hos virksomhederne. Det er også et udtryk for, at der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft i flere og flere brancher. Men er det godt eller dårligt for virksomheder og jobsøgende?

Af Sarah Dressel, Salgs- og Rekrutteringskonsulent 

I 2017 var der 23.000 fuldtidsbeskæftigede vikarer. I andet kvartal af 2018 var det tal oppe på knap 26.000, viser nyere tal fra Dansk Industri.*

Hos Dansk Industri er de glade for udviklingen. De mener, det er tegn på fremgang for de danske virksomheder. Hos HK er man mere skeptiske.

HK’s formand, Simon Tøgern, er ærgerlig over, at opsvinget ikke er lig med flere fastansættelser**. Han mener også, at man som vikar mister nogle rettigheder, og at det er en undergravning af de ordinært ansattes vilkår.

Vikarer får unikke muligheder

Som Salgs- og Rekrutteringskonsulent i Adecco, ser jeg denne beskæftigelseseffekt som værende særdeles positiv for både virksomheder og vikarer. Flere af vores vikarer hos Adecco får en unik mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, få mere erfaring og eventuelt bruge det som et springbræt til en fastansættelse. Der er derfor flere årsager til, at man sagtens kan få en god begyndelse på karrierelivet som vikar.

Det kan for eksempel være lysten til at afprøve nye brancher, eller muligheden for at prøve forskellige arbejdsopgaver – hvilket kan bidrage til større arbejdsglæde og fornyet motivation. Et vikariat kan også være en indgangsvinkel til arbejdsmarkedet som nyuddannet, hvor man er oppe mod mange erfarne ansøgere til de stillinger, man drømmer om.

Læs også: Overvejer du at skifte job? Dette burde du overveje inden

I efteråret oplevede vi f.eks. at et tre måneders vikariat mundede ud i en fastansættelse i en finansafdeling. Virksomheden manglede en dygtig regnskabsassistent, der også kunne varetage receptionsfunktionen i huset. En lidt atypisk stillingsprofil, men bestemt ikke en umulig opgave. Vi havde en kandidat i tankerne, og det var en kandidat, der netop havde afsluttet et andet vikariat som kontorassistent. Efter de tre måneder i finansafdelingen, blev kandidaten fastansat. Her ser man, at mere erfaring kan åbne muligheder op, som i sidste ende munder ud i eventuelle fastansættelser.

Vi kan løfte sløret for, at omkring 1/4 af vores vikariater ender i en fastansættelse – og vi er simpelthen så glade for at kunne hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet! Det er situationer som disse, der giver arbejdet som salgs- og HR-konsulent mening.

Fleksibilitet til virksomheder

For virksomhederne er vikararbejdet som nævnt en fleksibilitet. Men det kan også være løsningen i perioder, hvor virksomheden er ramt af længerevarende sygdom eller stress hos egne ansatte. Ifølge Stressforeningen er 35.000 danskere dagligt sygemeldt pga. af stress, udbrændthed eller depression. Dette tal er alarmerende højt og WHO forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i 2020***. I disse situationer kan vikarerne være med til at gøre en forskel. Udover at de selv får muligheden for at arbejde, så tilfører de også ekstra ressourcer og aflaster dermed de fastansatte i virksomheden i pressede perioder.

Mine erfaringer er, at vores vikarer ofte formår at gøre sig uundværlige for virksomhederne i deres vikariater. Dette er til stor glæde for både vikar og virksomhed, da det er en oplagt måde at ”afprøve”, om der er et match mellem virksomhedens efterspørgsel og vikarens præferencer og motivation. Som altså i mange tilfælde ender med en fastansættelse efter endt vikariat.

* https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/vikarbranchens-arsrapport-2018/

** https://www.dr.dk/nyheder/indland/boom-i-vikarer-glaedeligt-og-bekymrende

*** http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/

Del artikel